About Me

header ads

10 rocznica śmierci Profesora Zbigniewa Hołdy

 
Dziś mija 10. rocznica śmierci Profesora Zbigniewa Hołdy - członka Komitetu Helsińskiego w Polsce i Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Profesor był adwokatem podejmujący się trudnych spraw, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był doradcą Solidarności w latach 1980-1981, w stanie wojennym internowany we Włodawie i Lublinie. W latach 1989–1997 pracował w Komisji ds. Reformy Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości w Zespole Prawa Karnego Wykonawczego, a w latach 1999–2000 w Zespole ds. Nowelizacji Kodyfikacji Karnych przy Ministrze Sprawiedliwości, następnie w Komisji do spraw Reformy Prawa Karnego przy Prezydencie RP. Był także wielokrotnie ekspertem podczas prac komisji sejmowych. Uczestnik prac Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych Solidarności. W latach 2004–2007 był członkiem Europejskiego Komitetu Zapobiegania Torturom.
Dziś o godzinie 12.00 nastąpi uroczyste odsłonięcie Skweru im. Prof. Zbigniewa Hołdy przy ul. Lipowej w Lublinie.

Prześlij komentarz

0 Komentarze