About Me

header ads

Od Jana Pawła II do Franciszka


Od wyboru Karola Wojtyły na biskupa Rzymu do pontyfikatu Jorge Bergoglia wiele zmieniło się na świecie. Ale czy zmieniło się również oblicze Kościoła papieskiego?

Pozornie tak. Wielu szczerych katolików uważa nawet, że zmiany te zapoczątkował już II sobór watykański, który stawiał sobie za cel odnowę Kościoła poprzez powrót do chrześcijańskich korzeni, jedność z chrześcijanami niekatolikami i dążenie do porozumienia z religiami niechrześcijańskimi oraz niewierzącymi. Prawda jednak jest taka, że chociaż Jan XXIII zapoczątkował pewne pozytywne zmiany, m.in. zabiegał o pojednanie z Żydami i zwracał się do wszystkich ludzi dobrej woli o zachowanie pokoju między narodami, to jednak sobór ten rozpoczął się nie tylko uroczystą procesją i mszą pontyfikalną, ale także wyznaniem wiary, które zawierało m.in. nicejskie credo, doktrynę o siedmiu sakramentach, wiarę w czyściec, w zasługi i pośrednictwoMarii i świętych oraz w prymat i nieomylność biskupa Rzymu. Wyznanie to zresztą wygłosił sam papież.
Jan Paweł II (1978–2005)

A Jan Paweł II? Chociaż polski papież jeszcze jako arcybiskup brał czynny udział w pracach II soboru watykańskiego, mającego doprowadzić do odnowy życia kościelnego, to jednak w żadnym stopniu nie przyczynił się do tej odnowy. Nawet jeśli po II soborze nastąpiło pewne wewnątrzkościelne i społeczne otwarcie oraz dostosowanie do współczesności, to zasadniczo papiestwo…

Aut. Bolesław Parma

Źródło: Fakty i Mity

Prześlij komentarz

0 Komentarze