About Me

header ads

Światowy Dzień Wolności Pracy

Dzis Światowy Dzień Wolności Pracy. Polska na 59 miejscu w rankingu World Press Freedom.

Dzień Wolności Prasy to ważna data dla każdej funkcjonującej demokracji. Mówi się, że wolne media są podstawą zdrowej demokracji, która musi słyszeć nie tylko pochwały, ale także krytykę. Z tego powodu już w 1993 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło na 3 maja dzień, w którym mamy nie tylko docenić wkład, jaki wolne media mają w rozwój ustrojów demokratycznych, ale także zastanowić się nad sposobem zwiększenia wolności prasy tam, gdzie jest ona na różny sposób ograniczana.
Głównym wyznacznikiem tego, jak wolna jest prasa w danym kraju, jest World Press Freedom Index, ranking przygotowywany co roku przez organizację Reporters Without Borders (czyli Reporterzy bez granic) już od 2002 roku. Przedstawianych w nim jest status wolności prasy w 180 krajach na podstawie ankiet rozsyłanych do ekspertów i dziennikarzy z tych krajów, jak i analiz przeprowadzonych przez ekspertów specjalizujących się w danych regionach. Porównywane jest to następnie z analizą aktów przemocy i nadużyć w stosunku do dziennikarzy i ich ekip.

Wskaźnik ma za zadanie pokazywać, w których krajach prasa jest w jakiś sposób kontrolowana, czy to przez rząd, czy inne instytucje. Niezmiennie od wielu lat najlepsze miejsca w rankingu zajmują kraje skandynawskie, którym w tym roku, ex-aequo, towarzyszy na pierwszym miejscu też Holandia i Szwajcaria.

Niestety ostatnio pozycja Polski w rankingu nie napawa optymizmem. Według twórców, organizacji Reporterzy bez granic, scentralizowanie i upolitycznienie Telewizji Polskiej bardzo negatywnie wpłynęło na jakość dyskursu medialnego w Polsce. Ponadto autorzy rankingu cytują jako powód niskiej pozycji Polski sprawy takie jak pogróżki i hejt internetowy skierowany przez polityków partii rządzącej w kierunku niezależnych dziennikarzy, czy próby blokowania niektórych tematów w mediach. Z tego powodu w rankingu na rok 2019 Polska uplasowała się na 59 miejscu.

(Źródło - Pikio)

Prześlij komentarz

0 Komentarze