About Me

header ads

Jawne popieranie ugrupowań faszystowskich przez funkcjonariusza

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 maja 2009 r.
w sprawie umundurowania policjantów
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  36.  Zabrania się policjantom:
1) noszenia przedmiotów umundurowania niezgodnie z obowiązującym zestawem przedmiotów umundurowania albo niezgodnie z ich przeznaczeniem;
2) noszenia przedmiotów umundurowania o nieestetycznym wyglądzie lub o znacznym stopniu ich zużycia;
3) noszenia przedmiotów umundurowania w połączeniu z przedmiotami ubioru cywilnego;
4) samowolnego dokonywania przeróbek,"

Prześlij komentarz

0 Komentarze