About Me

header ads

Skandal w szpitalach. Placówki pobierają opłaty za korzystanie ze sprzętu WOŚP.

Do Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dotarły szokujące doniesienia mówiące o tym, że szpitale w nieprawidłowy sposób korzystają ze sprzętu otrzymanego od fundacji. Mowa o 5 tysiącach leżanek przeznaczonych dla rodziców i opiekunów chorych dzieci przebywających na oddziałach szpitalnych. Wygodne i wielofunkcyjne fotele miały zapewniać choć minimalny komfort matek i ojców trwających przy swoich pociechach. Tymczasem czerwone leżanki kurzą się w zakamarkach szpitalnych korytarzy, a kiedy przychodzi potrzeba skorzystania z nich, pracownicy placówek każą za nie płacić.


Jest to niedopuszczalne, a także społecznie naganne. Nie mieści nam się w głowie, że można tak niweczyć wspólny wysiłek (...) i takimi złymi czynami okazywać lekceważenie w stosunku do rodziców i pacjentów – czytamy w liście wystosowanym przez Jurka Owsiaka i Fundację WOŚP.

W liście rozesłanym do szpitali w całej Polsce, nadawcy zwrócili uwagę, że zgodnie z zawartą umową - mają prawo odebrać przekazany wcześniej sprzęt, jeśli wykorzystywany jest on niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Z treści pisma wynika, że fundacja jasno określiła warunki - żaden sprzęt nie może być wykorzystywane odpłatnie. Jak na razie tak radykalne kroki podjęto w stosunku do dwóch placówek. Skonfiskowane leżanki trafią teraz do innych szpitali.

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z uwagą obserwuje ostatnie doniesienia związane z wykorzystywaniem sprzętu podarowanego przez WOŚP szpitalom w całej Polsce. Konkretnie sprawa dotyczy leżanek, których kupiliśmy blisko 5 tysięcy, rozwiązując w ten sposób trwający od lat problem pobytu rodziców na oddziałach szpitalnych i ich minimalnego komfortu przy wparciu w opiece nad chorym dzieckiem.
Przez zakupem leżanek zwracaliśmy się z pytaniem do wszystkich szpitali, czy taki dar będzie przyjęty i wykorzystywany, informując oczywiście o gabarytach leżanek, ich funkcjach i zasadach, na jakich Fundacja sprzęt przekaże. Zapytaliśmy, ile leżanek szpital chciałby od nas otrzymać, po czym - spełniliśmy wszystkie otrzymane prośby. Tak naprawdę zaspokoiliśmy oczekiwania, czasem sięgające kilkuset leżanek w szpitalu. Zaznaczyliśmy też w dokumentach regulujących przekazanie sprzętu, że w żadnym wypadku, zgodnie z generalną zasadą Fundacji, żaden sprzęt nie może być wykorzystywany odpłatnie. Wszystkie szpitale podpisały umowy przekazania leżanek, godząc się ze wszystkimi wynikającymi z tego obostrzeniami.
Bulwersujące są doniesienia, które bardzo szerokim echem odbijają się w polskich mediach i które związane są z niewłaściwym użyciem leżanek. Pobierane są za nie opłaty, albo nie trafiają one do sal szpitalnych, na których leżą pacjenci. Jest to niedopuszczalne, a także społecznie naganne. W takich przypadkach mamy prawo i możliwość, zgodnie z umową pomiędzy Fundacją WOŚP a szpitalem, żądać zwrotu nieprawidłowo wykorzystywanych urządzeń, które przekażemy do innych placówek w Polsce. Na dzień dzisiejszy takie procedury chcemy uruchomić w stosunku do dwóch szpitali.

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą, aby szanować nasze wzajemne umowy, ponieważ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, kupując sprzęt medyczny za pieniądze społeczne, pragnie, aby był on wykorzystany zgodnie z jego przeznaczeniem i wolą darczyńców.
To, Szanowni Państwo, formalność. A tak od serca - po prostu nie mieści nam się w głowie, że można tak niweczyć wspólny wysiłek, który podejmujemy wraz z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, i takimi złymi czynami okazywać lekceważenie w stosunku do rodziców i pacjentów. My się z tym nie zgadzamy.

Prześlij komentarz

0 Komentarze