About Me

header ads

Ordo Iuris atakuje edukację seksualną w szkołach

Ordo Iuris swego czasu żądała więzienia dla kobiet dokonujących aborcji. Teraz chce chronić dzieci przed „demoralizacją”.

A co nią jest? Według tej radykalnie konserwatywnej organizacji można uznać, że edukacja seksualna może zagrozić dziecięcej psychice. Z postulatami Ordo Iuris będą zapewne współgrali kuratorzy oświaty.

Ordo Iuris przygotowała na nowy rok szkolny broszurkę dla rodziców „Jak powstrzymać wulgarnąedukację seksualną w szkole”. Prezes instytutu, Jerzy Kwaśniewski mówi o „zabezpieczeniu szkół”. W taktyce organizacji chodzi o to, by włączyć do walki z nowoczesną edukacją nie tylko urzędników oświatowych, ale tez przede wszystkim rodziców.

– Przystępujemy do najważniejszego we wrześniu zadania – zabezpieczenia szkół przez złożenie oświadczeń rodzicielskich i zaangażowanie w trójki klasowe i rady rodziców – mówił Kwaśniewski, cytowany przez Gazetę Wyborczą.

Wpływowa i bogata organizacja czuwa nad tym, by współczesna wiedza na temat wychowania seksualnego nie miała wstępu do szkół. Jak podaje GW, w ciągu ostatnich dwóch lat kontrolowała niemal 700 szkół pod kątem „demoralizacji dzieci”. Gdy wykryje takie „zagrożenie”, zgłasza sprawę kuratorom, a ci, najczęściej powolni partii rządzącej, działają tak, jak Ordo Iuris sobie życzy.
We wspomnianym poradniku sugeruje się zwiększoną aktywność rodziców w tropieniu i przeciwdziałaniu edukacji seksualnej. Gotowe są instrukcje, jak sprzeciwiać się dodatkowym zajęciom dotyczącym antykoncepcji i zapobiegania chorobom przenoszonym drogą płciową. Rodzice, według zamierzeń Ordo Iuris, działać mają poprzez rady rodziców i trójki klasowe, poprzez które mogą protestować przeciwko zajęciom, z których założeniami się nie zgadzają.
Aktywność i naciski Ordo Iuris przynoszą już rezultaty: władze stolicy nie będą finansowały dodatkowych zajęć z edukacji seksualnej. Mazowiecka kurator oświaty wysłała list do rodziców, ostrzegający przed edukacją seksualną „poza przyjętymi standardami prawnymi”, cokolwiek to oznacza.
Niepokojąca jest rosnąca rola przykościelnych radykalnych organizacji w kształtowaniu programów edukacyjnych teoretycznie świeckiego państwa.

Prześlij komentarz

0 Komentarze