About Me

header ads

POSŁANKA PIS OBURZONA HASŁEM TORUŃSKIEGO MARSZU RÓWNOŚCI

Posłanka Anna Sobecka, znana m.in. z nazwania Marszu Równości w Częstochowie prowokacją, napisała list otwarty w którym pisze, że jest oburzona hasłem Marszu Równości, który jest organizowany w Toruniu. Hasło “Dla życia i rodziny” kojarzy się z Marszem dla Życia i Rodzin, organizowanym przez środowiska prawicowe.

Powoływanie się przez środowiska LGBT na troskę o życie i rodzinę jest co najmniej kuriozalne, bowiem są oni równolegle żarliwymi zwolennikami aborcji i eutanazji. To mylenie pojęć jest celowe i w konsekwencji prowadzi do redefinicji małżeństwa i rodziny, na co nie może być przyzwolenia społecznego.

Fragment listu otwartego posłanki Anny Sobeckiej
Poniżej odpowiedź, której posłance Prawa i Sprawiedliwości udzielili organizatorzy oraz organizatorki Marszu Równości w Toruniu.

Drogie Osoby!
3 września opublikowaliśmy na naszym profilu na Facebooku hasło tegorocznego III Marszu Równości w Toruniu. Dnia następnego otrzymaliśmy informację o otwartym liście sprzeciwu, do którego w następnych akapitach pragniemy się krótko odnieść.
Celem Grupy Organizacyjnej Marszu Równości w Toruniu nie jest prowokacja bądź manipulacja. Hasło marszu “Dla życia i rodziny” ma skłaniać do myślenia i skupiać uwagę opinii publicznej na trudnej sytuacji osób nieheteronormatywnych w Polsce. Osoby te właśnie przez tak niezrozumiały dla nas sprzeciw środowisk konserwatywnych w życiu codziennym doświadczają szykan, przemocy, wykluczenia i dyskryminacji przejawiającej się w – niestety – dowolnym obszarze. Ostatnimi laty media regularnie donoszą o samobójstwach młodych ludzi, związanych z szykanowaniem ze względu na orientację seksualną (także domniemaną) oraz brakiem odpowiedniej pomocy psychologicznej – wymieniać można liczne przykłady. Naszym hasłem zwracamy uwagę na ten problem.
Nie „mylimy” pojęć, jak nam zarzucono, lecz przedstawiamy ich własną formułę – to jak my rozumiemy troskę o życie oraz rodzinę. Mamy takie samo prawo posługiwać się słowami „życie” i „rodzina”, jak inni. Tak samo możemy organizować marsz na rzecz tych dwóch ogólnoludzkich wartości i nie godzimy się na ich zawłaszczanie.
W naszych postulatach wspominamy o potrzebie życia pełnego miłości i szacunku dla ludzkich wyborów, pragnień i potrzeb. Najwyższy czas, by na dotychczas radykalne postrzeganie terminów “życie” oraz “rodzina” spojrzeć w sposób otwarty, pełny empatii i poszanowania dla każdej osoby, która tego pragnie. Nie są to wartości, na które ktokolwiek może mieć monopol. Jako osoby nieheteronormatywne mamy prawo do decydowania o własnych życiach i własnych rodzinach, jakie chcemy założyć bądź współtworzyć.
Pragniemy, by te potrzeby były uszanowane przez osoby heteronormatywne. Możemy się od siebie wzajemnie bardzo dużo nauczyć. Zapraszamy każdą osobę, która ma w sobie otwartość na nowe doświadczanie miłości i szacunku, do uczestnictwa w naszym wydarzeniu III Marsz Równości w Toruniu oraz codziennym wspieraniu osób wykluczonych ze względu na orientację seksualną bądź tożsamość płciową.
Z poważaniem
Grupa Organizacyjna Marszu Równości w Toruniu

Prześlij komentarz

0 Komentarze