About Me

header ads

PROKURATURA ODMAWIA WSZCZĘCIA DOCHODZENIA W SPRAWIE JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO

Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli odmówiła nam wszczęcia dochodzenia w sprawie naruszających prawo wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego.

Prokuratorzy mimo dowodów dostarczonych im przez Rafała Gawła i Konrada Dulkowskiego, zdecydowali się na wydanie decyzji o odmowie wszczęcia dochodzenia w ekspresowym tempie.
Śledczy nie potrafili nawet uzasadnić swojej decyzji. W dokumentach które wpłynęły do Ośrodka nie znalazło się nawet jedno słowo uzasadnienia.
Mimo że w sprawie występują osoby pokrzywdzone to Prokuratura Rejonowa w Stalowej Woli nie zdecydowała się ich nawet przesłuchać. Prokuratorzy nie przeprowadzili też żadnej z czynności o które wnioskowali pokrzywdzeni i nie zabezpieczyli materiału dowodowego.
Pod pismem nie podpisał się też żaden z prokuratorów.
W tej sytuacji Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych oraz osoby pokrzywdzone działaniem Jarosława Kaczyńskiego zdecydowały się złożyć zażalenie na decyzję prokuratora do Sądu.

Będziemy wnosić o to by Sąd nakazał prokuraturze prowadzenie dochodzenia w sprawie lub przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu który publicznie wypowiadał groźby oraz stygmatyzował i znieważał osoby homoseksualne.
Wspierajcie nas w tych działaniach.
Jesteśmy skuteczni w ściganiu przestępstw z nienawiści. Odwołujemy się od decyzji o umorzeniach, zbieramy dodatkowe dowody, przedstawiamy świadków, działacze Ośrodka zeznają w sądach w całej Polsce.
Nie odpuszczamy!
Źródło: Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych

Prześlij komentarz

0 Komentarze