About Me

header ads

Panie Ministrze my nie przyzwyczaimy się do kłamstw!

"Ja gwarantuję, że tylko i wyłącznie pozytywne efekty środowiskowe wiążą się z tą inwestycją" – przekonywał, po raz kolejny, złotousty minister Gróbarczyk. Panie Ministrze kłamstwo często powtarzane nie staje się prawdą!


Jest tylko często powtarzanym kłamstwem! Przypomnijmy, że prognoza oddziaływania na środowisko na którą powołuje się minister stwierdza wyraź nie, że inwestycja BĘDZIE negatywnie oddziaływała na środowisko. Również Gdański RDOŚ (do czasu usunięcia nieprawomyślnej dyrektor Danuty Makowskiej) formułował kilkanaście zarzutów odnośnie planowanej inwestycji, m.in.:
  • ograniczenie swobodnej migracji fauny lądowej na Mierzei Wiślanej;
  • zmniejszenie populacji ryb Zalewu Wiślanego, co uderzy w lokalne rybołówstwo;
  • zmętnienie wód, które będzie barierą dla rozrodu ryb.
  • zniszczenie przez kanał trzcinowisk, które są ptasim siedliskiem;
  • powstałe podczas pogłębiania toru wodnego chmury osadów (przynajmniej dwa razy w roku będzie trzeba wybierać tony mułu) będą negatywnie oddziaływać na tarliska sandacza i innych ryb słodkowodnych oraz wpływające do zalewu śledzie;
  • wpływające na Zalew Wiślany duże statki będą wywoływać fale niszczące roślinność brzegową, a w okresie lęgowym ptaków będą niszczyć ich gniazda i topić pisklęta – dziś gniazdują tu rzadkie gatunki, np. rybitwy białowąse;
  • tor wodny przetnie szlaki migracyjne ptaków, nietoperzy oraz ryb dwuśrodowiskowych (słono-słodkowodnych), np. węgorza, łososia i troci wędrownej;
  • przekop utrudni migracje dzików, jeleniowatych i drapieżników na Mierzei Wiślanej;
  • budowa i późniejszy ruch statków to ryzyko wycieku substancji ropopochodnych i zatrucia cennego przyrodniczo obszaru Zalewu Wiślanego.
  • budowa i późniejszy ruch statków to ryzyko wycieku substancji ropopochodnych i zatrucia cennego przyrodniczo obszaru Zalewu Wiślanego.
Panie Ministrze my nie przyzwyczaimy się do kłamstw!

Źródło:
Obóz dla Mierzei Wiślanej

Prześlij komentarz

0 Komentarze