About Me

header ads

WĘGIEL PRZEGRYWA, CZYLI JAK STRACIĆ PONAD O,5 BILIONA DOLARÓW

Finansowy think tank Carbon Tracker, który śledzi sytuację węgla na świecie, przedstawił dziś nowy raport. Wynika z niego, że inwestujący w węgiel ryzykują stratę 600 miliardów dolarów. Powód?

Odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej konkurencyjne. Nowe elektrownie wiatrowe lub słoneczne są już tańsze niż 60% działających el. węglowych. A do 2030 r. ich budowa będzie tańsza niż dalsza eksploatacja węgla na wszystkich rynkach.

- Rynek napędza zmiany w stronę energii niskoemisyjnej, ale rządy nie słuchają. Z ekonomicznego punktu widzenia najwłaściwsze będzie, aby rządy natychmiast anulowały nowe projekty węglowe i stopniowo zamykały istniejące elektrownie - ocenia Matt Gray z Carbon Trackera, współautor raportu.

Raport wskazuje, że na całym świecie planuje się lub już się buduje 499 GW nowych mocy węglowych. Łącznie będą one kosztować 638 miliardów dolarów. Tymczasem elektrownie węglowe zazwyczaj potrzebują 15-20 lat działania, aby pokryć koszty budowy.

Tymczasem:
  • Chiny mogą stracić 158 mld dol. W budowie jest 100 GW mocy weglowych, a w planach 106 GW. Obecne moce to 982 GW. 71% z nich produkuje przy kosztach wyższych niż budowa nowych odnawialnych źródeł energii.
  • Indie mogą stracić 80 mld dol. Moce w budowie to 37 GW, a planowane - 29GW. Obecne moce zainstalowane to 222 GW, z czego połowa - 51% - ma koszty wyższe niż budowa nowych źródeł odnawialnych.
  • Kraje UE mogą stracić 16 mld dol. Nowe (planowane i budowane) moce węglowe to 7,6 GW, głównie w Polsce i Czechach. Obecna moc zainstalowana w UE to 149 GW, 96% pracuje przy kosztach wyższych niż nowe źródła odnawialne.
  • USA mają 254 GW węglowych. Prawie połowa - 47% - pracuje przy wyższych kosztach niż nowe źródła odnawialne. Żadne nowe moce węglowe nie są jednak planowane.
  • W Azji Południowo-Wschodniej planuje się lub buduje 78 GW mocy węglowych kosztem 124 mld dol.
Autorzy wskazują też, że węgiel w UE jest bliski stania się całkowicie zbędnym [closest to becoming obsolete] w wyniku wysokich cen uprawnień do emisji CO2 i wieloletnich inwestycji w energię odnawialną.

W przesłanej do mediów informacji prasowej (post jest jej streszczeniem) autorzy raportu wzywają też rządy do:
  • deregulacji, aby OZE mogły konkurować z węglem na równych zasadach,
  • rezygnacji z nowych projektów i stopniowego wycofywania istniejących już mocy węglowych,
  • wprowadzenia regulacji, które pozwolą OZE na osiągnięcie maksymalnego udziału w ich systemach energetycznych.
Autor:
Szymon Bujalski
https://www.facebook.com/SzymonBujalskiDziennikarz/

#voxpopulipl #MyObywatele #SpołeczeństwoObywatelskie #NGO #WolneMedia #wieszwięcej #wieszwiecej #portalobywatelski #czasnazmian #węgiel #zmianyklimatu #globalneocieplenie #raport #carbontracker #emisjeCO2

Prześlij komentarz

0 Komentarze