About Me

header ads

O nas

Misja
Dobrze ukształtowana osoba myśląca krytycznie:

rozważa życiowe pytania i problemy, formułując je jasno i precyzyjnie;
gromadzi i ocenia istotne informacje, wykorzystując abstrakcyjne idee, aby je skutecznie interpretować; dochodzi do dobrze uzasadnionych wniosków i rozwiązań, testując je według odpowiednich kryteriów i standardów;
myśli w sposób otwarty w ramach alternatywnych systemów myślenia, rozpoznając i oceniając, co jest niezbędne, ich założenia, implikacje i praktyczne skutki,
komunikuje się skutecznie z innymi podczas rozwiązywania złożonych problemów.
Na stronie vox24.pl mogą pojawiać się treści objęte prawem autorskim, którego właściciele nie wyrazili bezpośredniej zgody na naszą publikację.
Użyliśmy tych materiałów w wierze, że propagowanie wiedzy na temat świata, społeczeństwa, polityki i ekonomii służy wyższemu celowi społecznemu - sami nie czerpiemy z tego żadnych zysków działając na zasadzie non-profit.
Jeśli czytelnik naszej strony chce użyć zawartych tu materiałów w celach komercyjnych musi uzyskać odpowiednie zgody od właścicieli praw.


Zapraszamy do współpracy wszystkich dziennikarzy społecznych - czyli osoby, które przez swoją działalność chcą poszerzać publiczną wiedzę na temat naszej rzeczywistości.
Zapraszamy do publikacji własnych opinii i informacji. Szczególnie potrzebna jest nam współpraca w zakresie tłumaczenia zawartości stron obcojęzycznych z naciskiem na treści propagowane przez media niezależne i tak zwanych whistle-blowerów.


Za treść artykułów publikowanych na stronie vox24.pl odpowiadają ich autorzy.
Medium Publiczne jest miejscem swobodnej publikacji treści i przedruków z całego świata - w ten sposób chcemy dać czytelnikowi możliwość wyrobienia sobie własnej opinii.


VOX POPULI zezwala na swobodne cytowanie i przedrukowywanie treści tu zawartych na innych stronach wolnego i nie komercyjnego internetu bez zmiany sensu, zawartości i tytułów wypowiedzi, oraz pod warunkiem zacytowania źródła i podania właściwego linku źródłowego.

Prześlij komentarz

0 Komentarze